Enegic Monitor

ENEGIC MONITOR I KORTHET

Enegic Monitor mäter effekten av elförbrukningen i realtid och per fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har och hur fasbalansen ser ut för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

Enegic Monitor är ett flexibelt och kompetent system framtaget för professionell el- och kostnadsövervakning av din fastighet.

Förutom möjligheten att mäta på fasnivå kan Enegic Monitor också läsa information från din elmätares ljusblink med hjälp av ett läsöga. Detta kan vara ett alternativ i de fall enkel installation krävs och om man inte har behov av den mer detaljerade fasinformationen.

Funktioner

  • Effekt- och energimätning i realtid
  • Eleffektförbrukningen visas per fas för att synliggöra fasbalansen
  • Historik över elförbrukningen, dagar, månader och år
  • Övervakningslarm för elavbrott eller onormal last
  • Stöd för energitavla, dvs övervakning och elprestandaöversikt på vägghängd surfplatta
  • Möjlighet att ansluta flera Monitor-enheter för t.ex. separat mätning av delförbrukning, t.ex. värme, elbilsladdning, solproduktion mm.

Produktbilder

Produktjämförelse

Enegic 
Monitor
Efergy
E2
Elnätsbolaget/
Greenely
Mätning per fas
Trådlös
uppkoppling
Separat mätning av t.ex
sol, pool och elbil
Larm i realtid

Användningsfall

Det finns ett stort antal sätt för att sätta upp mätning av elförbrukning och solproduktion med våra produkter. Nedan följer ett antal principskisser som visar hur man kan sätta upp mätning och undermätning på olika typer av fastigheter.

Abonnemang

Enegic Monitor säljs till ett fast pris inkl 6 månaders abonnemang.
Priset varierar beroende på vilken typ av sensorer som ska användas. Se detaljerad information om beställningsalternativen i vår webshop.
Från 2020 kommer vi att ta en abonnemangsavgift på 39kr/mån för att täcka kostnaden för bl.a. lagring av historiskt data och larmhantering. Notera att detta är en avgift på kontonivå, dvs inte en kostnad för varje tillkopplad Enegic-enhet.


Installation


Vanliga frågor

Kommer mina huvudsäkringar att klara laddningen av min nya elbil?

Det är inte säkert. Elbilsladdare tar ofta ut en hög effekt och om denna tas från en högt belastad fas kommer laddningen troligen slå ut huvudsäkringarna i din fastighet. Det är ett problem många elbilsägare blir uppmärksamma på först efter att dom installerat elbilsladdaren. Med Enegic monitor kan du mäta upp och övervaka fasbelastningen i fastigheten innan en installation. Efter installation av laddutrustningen får du fortlöpande information från Enegic om hur effektläget ser ut och du får larm om effektnivåerna närmar sig gränsen för dina huvudsäkringar.

Hur använder jag min egenproducerade solel på bästa sätt?

Vi brukar säga att en använd soltimme är den bästa soltimmen. Det innebär att du ska planera att använda den solel du producerar effektivt genom att använda produkter såsom tvättmaskin och torkmaskin under timmar med mycket solelsproduktion.

Har jag rätt elnätsavtal eller finns det pengar att spara på att välja en lägre huvudsäkring?

Många är idag översäkrade. Det innebär att man han en större huvudsäkring än vad ens elbehov och effektutag kräver. Genom att ha en Enegic Monitor installerad kan du därmed mäta upp och få reda på ditt totala effektbehov och därmed kunna ta reda på om du har möjlighet att säkra ner och minska kostnaden på ditt elnätsavtal.

Obalans mellan faserna – är det farligt?

Nej, det är inte farligt med obalans, men däremot kan det orsaka problem för elanvändningen i din fastighet. Du har tillgång till lika mycket effekt på de tre faserna vilket göra att ju jämnare effektuttaget är mellan de tre faserna, desto mer effekt kan du totalt använda innan någon huvudsäkring riskerar att lösa ut. Det är vanligtvis svårt att veta hur balansen mellan faserna ser ut – till och med elektriker får ofta gissa sig till hur det ser ut. Med Enegic Monitor och tillkopplade fassensorer får du detaljerad information om hur dina tre faser belastas, både i realtid och historiskt. Ovärderlig information när du t.ex. står i begrepp att börja ladda elbilar hemma.