Enegic Safe Plug

Kommer snart!

ENEGIC SAFE PLUG I KORTHET

Enegic Safe Plug är en smart plug som kan kopplas till godtyckligt jordat eluttag. Kommunikation med Enegic-systemets molntjänst sker via Wi-Fi. Maxeffekten är 3,7 kW vilket motsvarar 16A. Enegic Safe Plug är utrustad med inbyggd elmätning samt temperaturmätning för att kunna erbjuda trygg och säker elanvändning.

Det krävs trådlös router med internetuppkoppling för att konfiguration och övervarkning ska fungera men Safe Plug fungerar även stand alone i enlighet med sina inställningar via kommunikationsavbrott med servern.

Funktioner

  • Manuell Av/På via app på distans.
  • Avancerade schemafunktioner för detaljstyrning av olika typer av förbrukare.
  • Övervakning av spänningsnivå och möjlighet till automatisk avstängning vid onormala spänningsfall.
  • Övervakning av temperatur kring själva uttaget och möjlighet till automatisk avstängning vid onormala temperaturökningar.
  • Timer-funktion för tidsbegränsad elanvändning, t.ex. kaffebryggare eller annan tillfällig förbrukare.
  • Mätning av energiförbrukning i realtid.
  • Lagring av förbrukningshistorik.

Användningsfall

  • Säker styrning av laster upp till 16A, t.ex. varmvattenberedare, motorvärmare och billaddning.
  • Styrning av värmeelement och andra förbrukare på distans i t.ex. fritidshus.
  • Energimätning av enskilda 1-fasförbrukare.

Abonnemang

Enegic Safe Plug säljs till ett fast pris på 495:- SEK . Från 2020 kommer vi att ta en abonnemangsavgift på konto-nivå för att täcka kostnaden för bl.a. lagring av historiskt data och larmhantering. Notera att detta är en avgift per konto, dvs inte en kostnad för varje tillkoppad Enegic-enhet.

Installation

Enegic Safe Plug krävar ingen avancerad installation. Enheten ansluts till ett vägguttag varefter enheten enkelt konfigureras med hjälp av Enegic-appen. Ett WiFi-nät måste finnas tillgängligt för att enheten ska kunna kommunicera trådlöst.