Enegic Sense

ENEGIC SENSE I KORTHET

Enegic Sense är en liten, smidig och uppkopplad temperatur och fuktmätare som du enkelt kan placera ut i ditt hus, grund eller krypgrund för att på ett smidigt och enkelt sätt kunna övervaka temperatur, fukt och därmed risk för mögeltillväxt i områden som är svåra att komma åt och själv inspektera. Enegic Sense är en av marknadens ledande produkter i form av uppkopplade mätare där vi skiljer oss från konkurrenter som oftast erbjuder produkter inom så kallad på-plats-mätning.

Funktioner

  • Smidig fukt och temperaturövervakning av din fastighet eller sommarstuga
  • Vår app/dashboard visar om det finns risk för fukt och mögeltillväxt givet enhetens mätvärden
  • Håll dig uppdaterad på distans. Enegic Sense är uppkopplad till WiFi och ger användaren möjlighet att övervaka fukt och temperatur helt på distans utan att själv behöva krypa runt och göra kontakterande mätningar.
  • Till varje Enegic Sense-enhet kan två extra temperatur- eller fuktsensorer anslutas. Detta gör det möjligt att totalt få upp till 3 temperatur och 3 fuktvärden levererade från en Enegic Sense.

Produktbilder

Beskrivning

Produktjämförelse

Det finns ett antal olika fuktmätare tillgängliga på marknaden. Skillnaden mellan Enegic Sense och konkurrerande produkter är vårt fokus på uppkoppling istället för stiftmätning. Det innebär att du kan övervaka temperatur och fuktnivå helt uppkopplat utan att själv behöva ta dig till den yta där du vill mäta. Det möjliggör också för smidig och uppkopplad övervakning av exempelvis fritidshus och fjällstugor utan att själv behöva vara på plats.

Användningsfall

  • Uppkopplad övervakning av fukt och temperatur i krypgrund
  • Uppkopplad övervakning av fukt på vind
  • Uppkopplad övervakning av fritidshus eller fjällstuga
  • De sladdbundna sensorerna möjliggör mätning av utetemperatur, fukt- och temperatur mätning i krypgrund eller mätning av ledningstemperaturer i en värmeanläggning.

Abonnemang

Enegic Sense säljs till ett fast pris på 495 SEK. Från 2020 kommer vi att ta en abonnemangsavgift på konto-nivå för att täcka kostnaden för bl.a. lagring av historiskt data och larmhantering. Notera att detta är en avgift på kontonivå, dvs inte en kostnad för varje tillkopplad Enegic-enhet.

Installation

Enegic Sense kräver ingen avancerad installation. Enheten läggs på plats i det område där du vill mäta luftfuktighet samt temperatur. Extra sladdbundna sensorer ansluts enkelt till enheten utifrån behov.
Ett WiFi-nät måste finnas tillgängligt för att enheten ska kunna kommunicera trådlöst.


Vanliga frågor

Vad skiljer Enegic Sense från andra fuktmätare på marknaden?

Enegic Sense är en av få fuktmätare som är uppkopplade och som därmed erbjuder kontinuerlig övervakning När enheten väl är installerad och kommunicerar kan du enkelt lästa av mätdata direkt i vår app eller dashboard.

Vilka förutsättningar krävs för att Enegic Sense ska fungera korrekt?

För att Enegic Sense ska fungera krävs det att enheten har en WiFi uppkoppling samt är ansluten till en 5V USB-adapter (Micro-USB).

Jag använde tidigare EnergyWatch temperaturmätning och satte larm på kritiska temperaturnivåer. Finns det någon larmfunktion i Enegic Sense?

Vi kommer att erbjuda samma eller bättre möjlighet till larm i Enegic Sense. Vi tror t.ex. att larm via SMS är ett tryggt komplement till rena Push-larm. Under hösten 2019 kommer vi att erbjuda larmfunktioner som en del funktionaliteten i Enegic-plattformen.

Vad innehåller produktförpackningen av Enegic Sense?

Produktförpackningen innehåller Enegic Sense mätenhet med inbyggd temperatur- och fuktsensor. Om man har behov av extra sladdbundna sensorer beställes dessa separat.

Hur många kvadratmeters yta är upptagningen för Enegic Sense?

Det beror på om vi pratar temperatur eller fukt. Fuktmätning i ett rum visar inte alltid på ev. begränsade fuktproblem i t.ex. en vägg eller trossbotten. Med Enegic Sense i kombination med sladdbundna fuktsensorer finns möjligheten att placera sensorer både inne i eller strax utanför kritiska områden. Tack vare att flera Sense-enheter enkelt kan anslutas till ett och samma Enegic-konto kan man placera ut mer än en Sense-enhet i de fall det finns behov av mätning på många punkter.

Är Enegic Sense damm och smutstålig?

Enegic Sense är byggd för att placeras i normal inomhusmiljö. Själva kapslingen har öppningar för möjliggöra den inbyggda temperatur- och fuktmätningen vilket gör att damm och smuts kan tas sig in i enheten i extrema miljöer. Om Enegic Sense ska användas i extremt dammiga och smutsiga miljöer kan ett alternativ vara att placera själva enheten i en extra dammsäker kapsling och använda sladdburna sensorer för mätningenen.