För företag

Enegic för företag

Elbolag

För elbolag som vill erbjuda mer flexibla elavtal som möjliggör avtal baserat på maxeffektuttag eller timdebitering beroende av effektlasten i elnätet.

Elektriker

För dig som i yrket efterfrågar verktyg för övervakning av elsystem och effektbalansering. I och med molntjänst och app kan kundens elsystem loggas, fjärrövervakas och felsökas. Vid kundbesök inför offerering av ny elförbrukare kan mätenheten installeras för analys av elsystemets dimensionering.

Energirådgivare

För rådgivare och experter inom energiområdet som vill basera analyser och rekommendationer på uppmätta värden och flöden snarare än på schablonberäkningar.

BRF:er och fastighetsägare

För fastighetsägare som vill arbeta proaktivt med energieffektivisering. Genom att identifiera fastighetens större underförbrukare och därmed i praktiken upprätta en levande energideklaration, ges omedelbar återkoppling på olika åtgärder som vindsisolering, modernisering av belysning, bergvärme etc. På så sätt blir energiförbrukningen synliggjord och därmed en konkret del av fastighetens underhållsplan med tydliga besparingsåtgärder.