Husägare

Enegic Monitor & Control – husägarens bästa vän

  • Synliggör husets elanvändningsprofil över dygn och årstider
  • Larmar dig med sms/mejl vid onormal drift
  • Ger insikter om fasbalansering och hur du optimerar din elanvändning
  • Styr bort elanvändningen från dygnets toppar för lägsta möjliga huvudsäkring

Mät med Enegic Monitor

Stabil el i överflöd och till låga priser har kännetecknat Sverige sedan landet elektrifierades. Därför är elsystemet osynligt. Gömda trådar inuti väggarna som förenas i ett dolt skåp med en dammig kilowattimmeräknare som enda livstecken. Självklart ska du kunna lita på elen utan ständig övervakning, men i tider då allt mer elektrifieras och spontanbehovet av el ökar så utsätts ledningarna för allt större prövningar och elpriset rusar, inte minst under dygnets bråda timmar. Gör därför ditt elsystem synligt – för både säkerhetens och plånbokens skull! Börja mät idag!

Övervaka med Enegic appen

I Enegic-appen eller på en överskådlig vägghängd surfplatta ger Enegic Monitor dig svar på följande frågor:

• Vilka förbrukare gör skillnad på elräkningen?

• När på dygnet inträffar förbrukningstopparna?

• Hur höga eleffekttoppar har jag?

• Hur fördelas lasten över husets tre faser?

• Hur ser den momentana förbrukningskurvan ut under sommar, vår/höst respektive vinter?

Med denna kunskap blir det en smal sak att prioritera energieffektiviseringsåtgärder och att styra elförbrukningen med Enegic Control och Safe Plug, med andra ord använda elen smart. Du ger även elektriker insyn i ditt elsystems brister och förbättringspotential vad gäller obalanser mellan faserna och bättre anpassad huvudsäkring. Sist men inte minst samlar du på dig effekthistorik över alla årstider som ger dig ovärderlig information inför nya elavtal och inför kommande elinvesteringar.

Vanliga frågor Enegic Monitor

Hur kommer jag igång?

Första steget är att beställa en Enegic Monitor och ladda ner Enegic-appen från Google Play eller App Store. Om du väljer Monitor med strömsensorer får du mätningen uppdelad per fas vilket ger insikter om hur jämn elbelastningen är i ditt hem. Här kan du då komma att behöva hjälp av elektriker med installationen då elcentralens hölje kan behöva kopplas loss. När sensorerna är på plats fixar du enkelt resten via instruktioner i appen.

Vad är fasbalans?

Elsystemet består av tre sk faser vilket kan ses som tre separata elkällor, som var och en begränsas med en huvudsäkring. Dålig fasbalans innebär att flera stora elförbrukare som går samtidigt belastar en och samma fas, varvid säkringen löser ut trots att belastningen på de andra två faserna är låg. Detta är inte ovanligt i äldre hus där elanvändningen ser helt annorlunda ut idag jämfört med då husets byggdes. Enegic Monitor synliggör detta väldigt tydligt och ger dig och din elektriker omedelbart insikten vad som behöver åtgärdas.

Varför ska jag mäta upp min elanvändningsprofil?

Att veta hur din elanvändning ser ut en vanlig kalendervecka ger dig ovärderliga insikter hur du kan minska eller optimera förbrukningen utan att göra avkall på komforten. Här finns många tusenlappar att spara årligen.

Jag kommer att installera solpaneler inom kort. Vad kan Enegic göra för mig?

Inför större förändringar i elsystemet är det extra viktigt att veta hur förbrukningen ser ut. Egenproduktion och förbrukning ställer frågor om hur elen optimalt ska användas, säljas eller rent av lagras i ett batterilager. Dessutom brukar elbilen komma in i bilden ganska omgående, vilket ökar förbrukningen och därmed motiverar fler solpaneler än initialt planerats.