Information till tidigare EnergyWatch-kunder

Hem » Nyheter » Information till tidigare EnergyWatch-kunder

Hos oss på Perific råder för närvarande febril aktivitet med att ta fram nästa generations energimätningsprodukter. Vi känner att vi har något riktigt spännande på gång. Utvecklingen av Energywatch-systemet tillsammans med Vattenfall har gett oss många års erfarenheter och nyttig feedback från alla engagerade kunder om vad som är viktiga egenskaper för produkter som hanterar övervakning, styrning och optimering av elutrustning. Allt detta tar vi nu med oss till lanseringen av det vi kallar Enegic-systemet.

Vilka likheter och skillnader finns det då mellan Energywatch och Enegic? Förutom Energywatch-systemets fördelar med realtidsmätning med hjälp av en liten lokal mätenhet och molntjänst med app-stöd, så har vi i Enegic utvecklat realtidsmätning per fas, effektlarmfunktioner, stöd för solel-produktion och mätning av underförbrukare som billaddare etc. Med andra ord: tydligt fokus på området förbrukning och produktion av högre eleffekter. Önskan om tydlig visualisering av egenproducerad solel samt ökande problem med billaddare som slår ut huvudsäkringar vittnar om att Enegic kommer att fylla ett viktigt behov i det moderna elnätet.

I vilken utsträckning kommer vi då att kunna erbjuda alternativ till Energywatch som Vattenfall avser stänga till hösten? Visualisering av energi- och effektflöden med hjälp av app för telefon eller surfplatta erbjuder vi redan idag. Som nästa Enegic-produkt i turordning står Säker Plugg, vilket kanske mest motsvarar Smartplug i Energywatch. Vi föredrar att säga säkra pluggar eftersom Enegic erbjuder pluggar för mätning och styrning av högre effekter och med funktioner för att säkerställa att el- och brandsäkerhet kan garanteras även med större förbrukare som direktverkande el, billaddare etc. Dessa pluggar kan förstås även styra lågeffektförbrukare som belysning, elektronik etc men det är inte vårt utvecklingsfokus. Däremot avser vi även ta fram en temp- och fukt-givare som kommer att erbjuda motsvarande funktionalitet som Smarttemp och Fukt, i syfte att bl.a. fungera som komplement till värmestyrning.

Kommer vi att kunna ‘rädda’ Energywatch-systemets användardata? Ja och nej, av juridiska och GDPR-skäl har vi inte behörighet till Energywatch-systemets användardata. Däremot har vi just inlett en förstudie över import av användardata som exporterats från Energywatch. Så under förutsättning att vi hittar en hanterbar lösning kommer Energywatch-kunder som så önskar att genom dataexport-funktionen kunna lagra sin historik lokalt och sedan importera denna in i Enegic-systemet.

Kommer det att gå att återanvända Energywatch-hårdvara i Enegic-systemet? Här blir svaret dessvärre nej. Perific har ingen juridisk möjlighet att återanvända Vattenfalls Energywatch-utrustning. Däremot, eftersom Enegic-systemet bygger på en helt ny plattform, erbjuds den senaste elektroniken med om möjligt ännu bättre driftstabilitet, datahantering och elsäkerhet.

Det nya året 2019 blir således väldigt spännande för oss och för alla er som vill hänga med på vår resa. Teckna er gärna för vårt nyhetsbrev för att ta del av de senaste nyheterna och rapporter från vårt utvecklingslabb. Tveka inte heller att kontakta oss för ytterligare frågor och funderingar. Utvecklingen av Energywatch var starkt kunddriven, och det är väl just därför som produkterna har blivit så uppskattade. Detta tar vi förstås med oss till utvecklingen av Enegic. Och i en tid där elektrifiering och omställning till fossilfritt får allt större utrymme blir energimätning, analys och styrning allt mer relevant. Så låt oss tillsammans utveckla framtidens energiverktyg nu!

Perifics utvecklingsteam

 

Fler artiklar

Nu finns Enegic Sense för beställning!

Det tog längre tid än vad vi hade hoppats på, men nu finns vår temperatur- och fuktmätare Enegic Sense att...

Första nyhetsbrevet har gått iväg!

Nu har vi kommit igång med vårt nyhetsbrev! Om du inte har gjort det redan – anmäl dig för nyhetsbrevet...

Samarbete med Svenska Sol

Vi hjälper Svenska Sols kunder att få full koll på deras solproduktion och elförbrukning med Enegic Solar! Det ger en...

Installation på Ågesta gård

Nu finns Enegic Solar installerad på Ågesta gård! Ågesta gård har en stor solanläggning på 400 000 kWh. Enegic mäter...