Om Enegic

Kompetens

Enegic är ett innovativt företag som brinner för energibesparing, energieffektivisering och energioptimering.

Teamet har många års erfarenhet inom IoT och har tidigare arbetat med lösningar för visualisering och mätning av bland annat elförbrukning, temperatur och fukt genom åt Vattenfall, dessa lösningar finns installerade i 50.000 hushåll runt om i Norden.

Vårt mål är att skapa enkla lösningar som gör stor skillnad för såväl privatpersoner som företag

Mission

Vår mission är att skapa enkla lösningar för att sänka elkostnaden för såväl företag som privatpersoner och därigenom också minska vår gemensamma elanvändning och klimatavtryck.

Vision

Inom fem år vill vi vara sveriges ledande företag inom energivisualisering och energibesparing.

Kontakta oss