Nyheter och artiklar

Enegic Monitor – Med strömsensorer

april 22, 2019

Enegic Monitor är en tjänst för mätning och optimering av din elanvändning. Enegic Monitor mäter effekten i realtid och per fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har och hur fasbalansen ser ut för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

Läs mer

Enegic Solar

maj 23, 2019

Enegic Solar är ett specialpaket för mättjänster anpassade till egna solcellsanläggningar. Detta synliggör alla effektflöden i fastigheten och visar överskådligt hur mycket el som momentant produceras och förbrukas samt hur mycket som säljs till elbolaget. Historiken ger ovärderlig indata inför vidareinvesteringar i t ex utökad solel, batterilagring eller elbilsladdning.

Läs mer

Enegic Monitor – med läsöga

april 22, 2019

Enegic Monitor är en tjänst för mätning och optimering av din elanvändning. Enegic Monitor mäter effekten i realtid, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

Läs mer