Hur fungerar det?

Hur fungerar Enegics smarta styrning?

Enegics molntjänst står i ständig kontakt med IoT-enheterna i elsystemet. Enegic Monitor mäter och gör elen synlig. Enegic Control och Safe Plug styr sedan elförbrukarna i enlighet med det regelverk som satts upp för systemet.

Enegic Monitor

Monitor används för att i realtid övervaka din elförbrukning och belastning per fas

Enegic control

Control styr elradiatorer, varmvattenberedare, värmepumpar etc med IR, I/O-reläsignaler, antingen direkt eller via kontaktorer i elcentralen.

Enegic safe plug

Safe Plug är en smart plug för infravärme, motorvärmare, billaddare etc med temp- och spänningsövervakning för brandriskfri elmatning till större förbrukare.

Övervakning

Din förbrukning, belastning och styrning övervakas och regleras genom vår app eller dashboard

Det finns tre kategorier av ellaster: 1/ Förbrukare som alltid ska finnas tillgängliga, som spis, ugn, tvättstuga; 2/ Förbrukare med begränsningar, framför allt när på dygnet de får användas, som varmvatten och värme som inte bör användas under dygnets bråda timmar när effektuttag och pris är som högst; och 3/ Förbrukare som får använda tillgänglig el, när övriga ellaster har fått sitt, som elbilladdning.

I Enegics app konfigureras styrningen av högeffektförbrukare. Styrenheterna Control och Safe Plug schemaläggs i syfte att plana ut förbrukningstopparna på för- och eftermiddag. Värmetillförsel är trög så komfortvärmen i huset påverkas inte märkbart av att stå avslagen under dygnets bråda eltimmar. Genom realtidsövervakning per fas som den lokala mätenheten Enegic Monitor erbjuder, kan dessutom förbrukare som är inställda att få återstoden av tillgänglig el tilldelas upp till huvudsäkringsnivån.

Enegic Monitor vs Enegic Solar - så används strömsensorerna

Enegic Monitor med strömsensorer levereras  med 3 strömsensorer för 3-fasmätning, men stödjer upp till 4 sensorer. Förutom att ha en mätpunkt för 3-fas går det därmed att lägga till en mätpunkt av intresse för 1-fasmätning, t ex en luftvärmepump, elbilladdning eller dylikt. Att ha två mätpunkter krävs också för mätning i solcellsanläggningar, dvs det vi kallar Enegic Solar. Solcellsanläggningen innefattar en växelriktare som omvandlar likspänningen från solpanelerna till symmetrisk 3-fas växelspänning. Genom att låta den fjärde sensorn mäta på en av växelriktarens utgående ledare så gör symmetrin att systemet således hanterar ännu en 3-fasmätpunkt, dvs för den egenproducerade elen. En begränsning för att detta ska fungera är emellertid det fysiska avståndet mellan mätpunkterna för totalförbrukning respektive kopplingspunkten för växelriktaren. Om avståndet är för långt så krävs ytterligare en mätenhet i installationen.

Enegic monitor för solceller