Smart el

Smart el istället för smart hem

Vi poängterar gärna att vår grej är smart el snarare än smarta hem. Med det menar vi kontinuerlig datorstödd mätning och analys för att därmed styra elanvändningen för optimal drift och kostnad. Precis det som Enegic-systemet gör åt dig.

Smarta hem definieras som bostäder med internetanslutet datorsystem för att automatisera och styra tekniska system. Men har kanske kommit att domineras av finesser som röststyrning av färgsättning på salongsbelysningen, fjärrstyrning av rullgardiner mm. Inget fel med det, men knappast samma nytta som lugn nattsömn i förvissning om att du inte förbrukar mer el än nödvändigt, att belastningen är normal och att priset är så lågt som möjligt – eller som Winston Churchill skulle ha sagt:

”Smart el ska vara grön, trygg och (…helst) gratis!”

Elbrist

Elbrist är en allt vanligare rubrik i tidningarnas nyhetsflöden. Befolkningstillväxt, elektrifiering av fordon, etablering av serverhallar etc lyfts fram som skäl till en kraftigt ökande efterfrågan på el under dygnets belastningstoppar. Vissa talar rent av om risk för ransonering inom en snar framtid. Det är därför inte svårt att inse att elbolagens prissättning kommer att spela en allt viktigare roll för att styra bort elanvändningen från dygnets toppar. Det är här vi ser att Enegic-systemets mätning, styrning och schemaläggning av husets värme, billaddning mm kommer att hjälpa hushållen till åtskilliga tusenlappars besparing varje år.