Enegic Monitor – Med strömsensorer

Hem » Produkter » Smart el » Enegic Monitor – Med strömsensorer

Enegic Monitor – Med strömsensorer

Enegic Monitor är en tjänst för mätning och optimering av din elanvändning. Enegic Monitor mäter effekten i realtid och per fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har och hur fasbalansen ser ut för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

1,795kr

Beskrivning

Enegic Monitor – med strömsensorer

Enegic Monitor med strömsensorer mäter effekten i realtid och per fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har och hur fasbalansen ser ut för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

OBSERVERA!

Enegic Monitor i grundutförande är endast avsedd för mätning. För integration med elbilsladdare kontakta oss för mer information och pris för paketering med integrationslicens.

Tekniken

Enegic Monitor med strömsensorer omfattar en mätenhet och tre strömsensorer. Mätenheten installeras företrädesvis i anslutning till elcentralen. Strömsensorerna knäpps fast runt elledarna, en per fas, och kabel kopplas in i själva mätenheten som sedan via Wi-Fi skickar mätdata till Enegic-systemets molntjänst.

Installationen sker utan att strömmen till fastigheten behöver brytas och kan ske utan elbehörighet under förutsättning att ledarna kan kommas åt utan att ta lossa höljet till elcentralen. Det krävs en trådlös router med internetuppkoppling samt ett eluttag till mätenheten för att aktivera mätningen. Den momentant uppmätta eleffekten presenteras i Enegic-appen antingen direkt eller som historik för att analysera elanvändningsprofilen.

Observera att Enegic Monitor säljs utan USB-adapter (micro-USB), något som krävs för att enheten ska kunna strömsättas. Om du inte har någon gammal USB-laddare hemma så finns ett par bra USB-laddare samt kablar att köpa under Tillbehör.

Funktioner

Enegic Monitor med strömsensorer har följande funktioner:

– Eleffektmätning i realtid

– Eleffektförbrukningen visas per fas för att synliggöra fasbalansen

– Historik för eleffektförbrukningen, dagar, månader och år

– Övervakningslarm för elavbrott eller onormal last (kommer inom kort)

– App-stöd för en eller flera mätenheter för iOS- och Android-enheter

– Stöd för energitavla, dvs övervakning och elprestandaöversikt på vägghängd surfplatta

Abonnemang

Enegic Monitor kommer att ha en abonnemangskostnad om 39 kr inkl moms per månad med start i början av år 2022. Detta för att vi ska kunna erbjuda riktigt bra funktioner som till exempel: 

– Långtidslagring av högupplöst eleffektdata

– Övervakningslarm