Enegic Monitor – med läsöga

Hem » Produkter » Smart el » Enegic Monitor – med läsöga

Enegic Monitor – med läsöga

Enegic Monitor är en tjänst för mätning och optimering av din elanvändning. Enegic Monitor mäter effekten i realtid, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

995kr

Beskrivning

Enegic Monitor

Enegic Monitor med läsöga mäter effekten i realtid, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

Tekniken

Enegic Monitor med läsöga omfattar en mätenhet och ett läsöga. Mätenheten installeras i anslutning till elmätaren i elcentralen. Läsögat fästs med dubbelhäftande tejp på elmätarens LED-pulsutgång och dess kabel kopplas in i själva mätenheten som sedan via Wi-Fi skickar mätdata till Enegic-systemets molntjänst.

Installationen sker utan att strömmen till fastigheten behöver brytas och kan ske utan elbehörighet. Det krävs en trådlös router med internetuppkoppling samt ett eluttag till mätenheten för att aktivera mätningen. Den momentant uppmätta eleffekten presenteras i Enegic-appen antingen direkt eller som historik för att analysera elanvändningsprofilen.

Observera att Enegic Monitor säljs utan USB-adapter (micro-USB), något som krävs för att enheten ska kunna strömsättas. Om du inte har någon gammal USB-laddare hemma så finns ett par bra USB-laddare samt kablar att köpa under Tillbehör.

Funktioner

Enegic Monitor med läsöga har följande funktioner:

– Eleffektmätning i realtid

– Historik för eleffektförbrukningen, dagar, månader och år

– Övervakningslarm för elavbrott eller onormal last (kommer inom kort)

– App-stöd för en eller flera mätenheter för iOS- och Android-enheter

– Stöd för energitavla, dvs övervakning och elprestandaöversikt på vägghängd surfplatta

Abonnemang

Enegic Monitor kommer att ha en abonnemangskostnad om 39 kr inkl moms per månad med start i början av år 2020. Detta för att vi ska kunna erbjuda riktigt bra funktioner som till exempel: 

– Långtidslagring av högupplöst eleffektdata

– Övervakningslarm