Enegic Solar

Hem » Produkter » Smart el » Enegic Solar

Enegic Solar

Enegic Solar är ett specialpaket för mättjänster anpassade till egna solcellsanläggningar. Detta synliggör alla effektflöden i fastigheten och visar överskådligt hur mycket el som momentant produceras och förbrukas samt hur mycket som säljs till elbolaget. Historiken ger ovärderlig indata inför vidareinvesteringar i t ex utökad solel, batterilagring eller elbilsladdning.

3,590kr

Beskrivning

Enegic Solar

Enegic Solar är ett specialpaket för mättjänster anpassade till egna solcellsanläggningar. Detta synliggör alla effektflöden i fastigheten och visar överskådligt hur mycket el som momentant produceras och förbrukas samt hur mycket som säljs till elbolaget. Historiken ger ovärderlig indata inför vidareinvesteringar i t ex utökad solel, batterilagring eller elbilsladdning.

Tekniken

Enegic Solar omfattar en mätenhet och fyra strömsensorer. Mätenheten installeras och kopplas in i två mätpunkter: tre av strömsensorerna knäpps fast runt fastighetens tre ingående fasledare för att mäta totalförbrukning samt den fjärde strömsensorn knäpps fast runt en av växelriktarens utgående faser. Kablaget kopplas ihop i mätenheten som sedan via Wi-Fi skickar mätdata till Enegic-systemets molntjänst.

En förutsättning för installationen är att mätpunkterna för totalförbrukning och solelproduktion är belägen inom ett par meter från varandra. Om så inte är fallet krävs ytterligare en mätenhet. Installationen sker utan att strömmen till fastigheten behöver brytas och kan ske utan elbehörighet under förutsättning att ledarna kan kommas åt utan att ta lossa höljen till elcentraler och växelriktare. Det krävs en trådlös router med internetuppkoppling samt ett eluttag till mätenheten för att aktivera mätningen. Den momentant uppmätta eleffekten presenteras i Enegic-appen antingen direkt eller som historik för att analysera elprofilen.

Funktioner

Enegic Solar har följande funktioner:

– Översikt över elflöden samt dygnsupparbetad energiproduktion och förbrukning

– Eleffektproduktion i realtid

– Eleffektförbrukningen i realtid och per fas

– Historik för eleffektförbrukningen och produktion per dag, månad och år

– Övervakningslarm för elavbrott eller onormal last (kommer inom kort)

– App-stöd för en eller flera mätenheter för iOS- och Android-enheter

– Stöd för energitavla, dvs elflödesöversikt på vägghängd surfplatta eller hdmi-skärm

Abonnemang

Enegic Solar kommer att ha en abonnemangskostnad om 39 kr inkl moms per månad med start i början av år 2020. Detta för att vi ska kunna erbjuda riktigt bra funktioner som till exempel: 

– Långtidslagring av högupplöst eleffektdata

– Övervakningslarm