Enegic Sense

Enegic Sense

Enegic Sense är en uppkopplad temperatur- och fuktmätare för mätning av upp till 3 temperaturer och 3 fuktvärden. Enegic Sense kopplas upp mot ett befintligt WiFi-nätverk och skickar mätdata till Enegic-systemet för vidare presentation i Enegic-appen.

495kr

Beskrivning

Enegic Sense

Enegic Sense är en uppkopplad temperatur- och fuktmätare. Med den inbyggda sensorn som mäter både temperatur och fukt får du bra koll på viktiga temperaturer även på distans med hjälp av Enegic-appen. Till Enegic Sense kan två extra sladdbundna sensorer anslutas. Dessa kan vara antingen temperatursensorer eller fuktsensorer med inbyggd temperaturmätning. Detta betyder att man från en Enegic Sense kan mäta upp till 3 temperaturvärden och 3 fuktvärden. 

Tekniken

Enegic sense  omfattar en mätenhet med inbyggda temperatur- och fuktsensorer. Mätenheten installeras där temperatur och fukt ska mätas. Enheten konfigureras mot ett tillgängligt WiFi-nät och skickar sedan mätdata till Enegic-systemets molntjänst.

Enheten strömförsörjs genom extern USB-matning (micro-USB). Notera att USB-adapter inte ingår utan beställes separat vid behov.

Finns behov av extra mätsensorer kan dessa beställas som separata tillbehör. Notera att dessa sensorer är kompatibla med de sensorer som användes till Vattanfalls EnergyWatch temperaturenhet.

Enegic Sense sänder värden till Enegic-systemet varje minut, värden som sedan presenteras i Enegic-appen.

Funktioner

Enegic Sense med läsöga har följande funktioner:

– Temperatur och fuktmätning med upplösning ner till minutnivå. 

– Lagrad historik för mätvärden för timmar, dagar och år.

– Övervakningslarm för över- eller underskridna nivåer, både för fukt och temperatur.

– App-stöd för en eller flera mätenheter för iOS- och Android-enheter samt web-app i vanliga webläsare på alla typer av datorer.

– Stöd för energitavla, dvs övervakning och presentation på vägghängd surfplatta

Abonnemang

Enegic Sense kommer att ha en abonnemangskostnad om 39 kr inkl moms per månad med start i början av år 2020. Detta för att vi ska kunna erbjuda riktigt bra funktioner som till exempel historisk lagring och övervakningslarm. Notera att abonnemanget är knutet till ett konto, dvs man kan ha flera Enegic-enheter kopplade till samma konto inom ramen för abonnemanget.